Välkommen att träffa oss i Almedalen 2023!

June 8, 2023

Almedalen står för dörren och Ethos kommer att vara delaktiga i olika seminarium och möten under veckan kring frågor som berör hållbarhet både kopplat till bolag och finansmarknaden.

Deltagande och arrangemang

Torsdagen den 29 juni

13.00 - Mellangatan 7 - Tele2s Arena i Almedalen

Från greenwashing till goalwashing – är företagens klimatmål realistiska?

I takt med allt högre krav och förväntningar på företagens klimatarbete ersätts vaga ambitioner med allt tuffare mål och åtaganden. Är företagens ökade ambitioner realistiska och trovärdiga? ​


Panel
Erik Wottrich, Head of Sustainability, Tele2
Viktor Wallström, SVP Communication & Sustainability, SAAB
Marcus Hartmann, Regional Public Affairs & Sustainability Lead Region North, H&M
Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability, Vattenfall
Vanessa Butani, VP Group Sustainability, Electrolux

Moderator
Malin Lindfors Speace, Ethos

Läs mer här

15.00 - DNB Hamnplan 5

Hållbarhetkrav i finansbranschen – var står vi idag och vilken verklighet går vi till mötes?

Hittills har hållbarhetsfrågorna rört miljöfrågorna (E), men fokus har skiftat mer mot S och G i form av jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt bolagsstyrning. Vad innebär det för branschen och samhället i stort?


Panel
Nina Ahlstrand, Head of Sustainable Finance, DNB Markets
Johanna Fager Wettergren, Hållbarhetschef, Finansinspektionen
Jonathan Milläng, Head of Sustainable Finance, Ethos


Moderator
Urban Funered, vd, SVPM

Läs mer här

Fredagen den 30 juni

13.00 - Teaterskeppet

Får du kalla kårar av EU:s krav på hållbarhet?

Tillsammans med Johanna Fager Wettergren från Finansinspektionen och representanter från näringslivet kommer vi att ge dig en inblick i ekosystemet av hållbarhetslagstiftning i EU med fokus på CSRD, EU Taxonomin och SFDR, som kommer påverka såväl bolag som finansmarknadsaktörer.


Panel
Johanna Fager Wettergren, Head of Sustainable Finance, Finansinspektionen
Nina Ahlstrand, Global Head of Sustainable Finance, DNB
Evelina Anttila, Managing Partner, Wellstreet
Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad


Moderator
Jonathan Milläng, Head of Sustainable Finance, Ethos

Läs mer här

Ethosteamet i Almedalen

Följ oss gärna på våra sociala medier där du får se mer av Ethos i Almedalen:
Ethos on Linkedin
Ethos on YouTube