March 26, 2024

Deltagande och arrangemang

Hur påverkar det nya lagstiftningslandskapet i EU bolag och finansmarknadsaktörer, vad krävs för att ta en strategisk position på en ny spelplan? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss!

Vi kommer att utforska hur bolag och finansmarknadsaktörer ska navigera en helt ny verklighet, vilka förändringar som behöver komma till och vad som redan görs.

Varmt välkommen att möta oss i olika paneler och seminarier.

Delar av de seminarier vi deltar i kommer sändas digitalt.

Onsdagen den 28 juni

15.00 - Volters gränd 8 - Swedbank i Almedalen

Så kan ägarstyrning driva hållbar omställning

Vilka metoder är mest effektiva? Vad krävs för att hållbar styrning som ger önskade effekt? På vilka andra sätt kan banker och staten påskynda omställningen genom gröna incitament och effektivisering?


Panel
Pia Gisgård, Head of Sustainability & Governance, Swedbank Robur
Emilie Westholm, Head of Responsible Investments and Corporate Governance, Folksam
Fredric Nyström, Head of sustainability and governance, AP3
Tomas Flodén, Chief Investment Officer, AMF
Jennifer Ljungquist, Sustainable Finance Advisor, Ethos

Moderator
Malin Lindfors Speace, Ethos

Läs mer här

Torsdagen den 29 juni

13.00 - Mellangatan 7 - Tele2s Arena i Almedalen

Från greenwashing till goalwashing – är företagens klimatmål realistiska?

I takt med allt högre krav och förväntningar på företagens klimatarbete ersätts vaga ambitioner med allt tuffare mål och åtaganden. Är företagens ökade ambitioner realistiska och trovärdiga? ​


Panel
Erik Wottrich, Head of Sustainability, Tele2
Viktor Wallström, SVP Communication & Sustainability, SAAB
Marcus Hartmann, Regional Public Affairs & Sustainability Lead Region North, H&M
Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability, Vattenfall
Vanessa Butani, VP Group Sustainability, Electrolux

Moderator
Malin Lindfors Speace, Ethos

Läs mer här

15.00 - DNB Hamnplan 5

Hållbarhetkrav i finansbranschen – var står vi idag och vilken verklighet går vi till mötes?

Hittills har hållbarhetsfrågorna rört miljöfrågorna (E), men fokus har skiftat mer mot S och G i form av jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt bolagsstyrning. Vad innebär det för branschen och samhället i stort?


Panel
Nina Ahlstrand, Head of Sustainable Finance, DNB Markets
Johanna Fager Wettergren, Hållbarhetschef, Finansinspektionen
Jonathan Milläng, Head of Sustainable Finance, Ethos

Moderator
Urban Funered, vd, SVPM

Läs mer här

Fredagen den 30 juni

13.00 - Teaterskeppet

Får du kalla kårar av EU:s krav på hållbarhet?

Tillsammans med Johanna Fager Wettergren från Finansinspektionen och representanter från näringslivet kommer vi att ge dig en inblick i ekosystemet av hållbarhetslagstiftning i EU med fokus på CSRD, EU Taxonomin och SFDR, som kommer påverka såväl bolag som finansmarknadsaktörer.


Panel
Johanna Fager Wettergren, Head of Sustainable Finance, Finansinspektionen
Nina Ahlstrand, Global Head of Sustainable Finance, DNB
Evelina Anttila, Managing Partner, Wellstreet
Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad

Moderator
Jonathan Milläng, Head of Sustainable Finance, Ethos

Läs mer här

För frågor gällande Ethos deltagande i Almedalen kontakta Amanda.hagberg@ethos.se

Följ oss gärna på våra sociala medier där du får se mer av Ethos i Almedalen:
Ethos on Linkedin
Ethos on YouTube